DMCA

Administrator szanuje prawo, więc będzie reagował najszybciej jak jest to możliwe na wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące jakichkolwiek naruszeń prawa na stronie. Żadne przypadki naruszeń prawa nie będą akceptowane na stronie. Każdy użytkownik serwisu zakładając na nim Konto, jest informowany o zasadach i akceptuje je, zgadzając się na przestrzeganie regulaminu.

Jeśli mimo to zauważą Państwo, że jakiś materiał/komentarz na portalu narusza w jakikolwiek sposób prawo, proszę o zgłoszenie tego faktu, wybierając odpowiedni rodzaj zgłaszanego naruszenia i korzystając z odpowiedniego formularza, który się wyświetli.

Komentarz/Post lub Materiały, które naruszają prawo, zostaną usunięte przez Administratora niezwłocznie po weryfikacji wiarygodności zgłoszenia.

Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął Komentarz/Post lub Materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił Komentarz/Post lub Materiał.

Użytkownicy, którzy naruszyli Państwa prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń, w szczególności, gdy naruszenia dotyczą osoby zgłaszającej, ich konta zostaną zablokowane.

Bezzasadne zgłoszenia będą odrzucane a Użytkownicy dokonujący takich zgłoszeń zostaną surowo upomniani. W razie powtarzających się fałszywych zgłoszeń, ich konta zostaną zablokowane.

Pytania prosimy kierować na [email protected]